“Ook jongeren die in het tweedekansonderwijs zitten moeten als ze ziek zijn vanuit hun slaapkamer lessen kunnen volgen via het internet”, zegt Caroline Gennez. Zij vraagt aan minister Hilde Crevits om Bednet ook voor deze groep jongeren mogelijk te maken.

“Er zijn steeds meer jongeren die hun middelbare diploma op latere leeftijd proberen te halen via tweedekansonderwijs. In het schooljaar 2015-2016 ging het om 9.373 studenten, de meesten jonger dan 25 jaar”, zegt Caroline Gennez. “Ook wie herstelt na een ongeval, ziek is of een psychosociaal probleem heeft, heeft recht op ondersteuning.”

Caroline Gennez hoopt dat Bednet in de toekomst ook beschikbaar zal zijn in het hoger onderwijs en in heel het volwassenenonderwijs. “Laten we beginnen bij de meest kwetsbare groep. We moeten alle beschikbare middelen inzetten om hen aan een diploma te helpen”, aldus Caroline Gennez.