De oude school en het gemeentemagazijn in de Topstraat in Sint-Pieters-Leeuw staan al enkele jaren zo goed als leeg. Het gemeentebestuur werkt aan een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Leeuw-Centrum. Dit voorziet dat het voormalige schoolgebouw en het magazijn worden omgevormd tot woonzone. De Gemeenteraad van 21 december 2017 bespreekt de verkoop van het schoolgebouw. SP.A wil op de site betaalbare woningen en kinderopvang realiseren.

“Er is in Sint-Pieters-Leeuw een grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen”, vertelt David Van Vooren, politiek secretaris van SP.A. “Het gemeentebestuur wil het oude schoolgebouw verkopen aan een private projectontwikkelaar. We weten echter allemaal dat de prijzen voor nieuwbouwwoningen op de private markt voor veel jonge gezinnen onbetaalbaar zijn. Bovendien realiseren promotoren vooral koopwoningen, terwijl uit de recente woonstudie blijkt dat onze gemeente vooral kampt met een tekort aan betaalbare huurwoningen”.

Betaalbaar wonen

Daarom formuleert SP.A een alternatief voorstel. “Wij willen de site aan een voordelig tarief of via een erfpachtformule ter beschikking te stellen van een sociale huisvestingsmaatschappij om er een ‘Vlabinvest’-project te bouwen. Volgens dit systeem worden  betaalbare woningen verkocht of verhuurd aan mensen met een gemiddeld inkomen en een band met de streek. Onder meer de voormalige Artic site in Lot werd op deze manier gerealiseerd”, vertelt Van Vooren.

Kleinschalige kinderopvang

Sint-Pieters-Leeuw kampt eveneens met een tekort aan kinderopvang. “Om de norm van één op drie opvangplaatsen per kind tussen 0 en 3 jaar te behalen, zijn er een 50-tal extra plaatsen nodig. Bovendien is er in de omgeving van De Rink nauwelijks kinderopvang ”, vertelt het SP.A-raadslid. “Daarom stellen wij voor om op ‘Den Top’ een kleinschalig kinderdagverblijf voor een 18-tal kinderen te realiseren. Dit moet in samenhang met toekomstige ontwikkelingen op de site van het gemeentemagazijn worden bekeken.”

Levendige buurt

Met dit voorstel wil SP.A bijdragen tot een levendige buurt. “Als we willen dat jonge gezinnen in onze gemeente blijven wonen, moeten we zorgen voor betaalbare woningen en voldoende kinderopvang. Met dit voorstel zetten we een belangrijke stap in die richting”, besluit Van Vooren.

Lees het artikel op de Nieuwssite Sint-Pieters-Leeuw: https://sint-pieters-leeuw.eu/2017/12/21/verkoop-onder-voorwaarden-voormalige-gemeentelijke-basisschool-den-top/