Bekijk de reportage op RTV

sp.a Mechelen wil de Mechelaars schuldenvrij maken door een actieplan op te stellen dat een einde moet maken aan de huidige manier van werken van de schuldindustrie

Volgens cijfers van de stadsmonitor kampt 15% van de Mechelaars momenteel met schulden. “Dat komt neer op zo’n 13.000 mensen die het moeilijk hebben om de rekeningen te betalen”, zegt Caroline Gennez. “Dat is een veel te hoog cijfer en daar moet dringend iets aan gedaan worden. Daarom willen we bij sp.a de schuldindustrie aanpakken, want die zorgt ervoor dat mensen in een vicieuze cirkel terecht komen.”

“€70 schuld maar €1.400 kosten, dat moet stoppen”

“Vaak begint het met één rekening die niet snel genoeg terugbetaald kan worden”, weet voorzitter John Crombez. “Die rekening is doorgaans niet het grote probleem, wel de kosten die erbij komen. Mensen krijgen snel deurwaarders en incassobureaus aan de deur, waardoor de schulden alleen maar stijgen. Zo hoorden we recent het verhaal van iemand met 70 euro schuld, maar 1.400 euro kosten. Dat moet stoppen.”

“Uiteraard moeten schulden betaald worden, maar de schuldeiser wordt er ook niet beter van als al het geld dat binnenkomt weer buiten gaat naar deurwaarders en advocaten”, stelt Crombez.”Het heeft geen enkel maatschappelijk nut dat het geld dat de overheid gebruikt om mensen in een moeilijke situatie te steunen, uiteindelijk alleen maar dient om incassobureaus te sponsoren.”

“Schulden op ethische manier innen”

Daarom stelt sp.a een actieplan voor dat de schuldindustrie aan banden moet leggen. “We willen dat schulden op een ethische manier geïnd worden”, zegt OCMW- en gemeenteraadslid Indrani Muyldermans. “Daarom stelden we een charter op waar deurwaarders zich bij kunnen aansluiten. In dat charter stellen we onder andere dat een eerste aanmaning steeds kosteloos moet kunnen en dat de schuldkosten in de minnelijke fase nooit hoger mogen zijn 50% van de oorspronkelijke kost.”

“Daarnaast willen we ook de schuldkosten reduceren”, vult Mechels sp.a-voorzitter Thijs Verbeurgt aan. “Onder andere door de schoolfactuur tot een minimum te beperken en in te zetten op betaalbare ouderenzorg. Maar we willen ook dat de publieke schulden, zoals die bij de stad en de intercommunales, gebundeld worden. Daarnaast vragen we ook dat de stad inzet op nabije schuldhulpverlening en helpt bij onverwachte omstandigheden. Bijvoorbeeld via één aanspreekpunt binnen het Sociaal Huis waar slachtoffers terecht kunnen en begeleid worden naar de juiste diensten.”