Deze week leidden online pesterijen nog tot de zelfdoding van een meisje van 12. "Zoiets zou nooit meer mogen gebeuren. We moeten ouders helpen hun kind te begeleiden online", gaat Segers verder. "Maar onderzoek bevestigt dat er nog heel wat moet veranderen opdat we zo'n drama's nooit meer hoeven mee te maken. Want 72 procent van de ouders geeft zijn kinderen wel tips om zich veilig online te begeven. Dat is al een hele verbetering in vergelijking met vier jaar geleden. Maar toch is er nog altijd één kind op de vier dat niet afdoend begeleid wordt. Meestal gaat het om kinderen uit sociaal zwakkere klassen, van wie de ouders zelf niet of niet goed overweg kunnen met de computer. Een moeilijke doelgroep om te bereiken en te sensibiliseren. Die ouders verdienen meer hulp."

Volgens Segers is je kind bijstaan op internet net zoals je je kind met de fiets leert rijden. "Je houdt ze vast, staat er naast, in het begin. Als ze stabiel kunnen rijden, geef je ze raad, je leert hen dat ze heel goed moeten uitkijken op dat gevaarlijke kruispunt. En langzaamaan geef je ze wat meer ruimte en laat je ze alleen rijden. Weet dat 22 procent van de kinderen tussen 9 en 11 al een account heeft op sociale media. Hen alleen laten op het internet is net hetzelfde als een beginnende fietser alleen de straat op sturen."

sp.a vindt de veiligheid van kinderen online én de vraag hoe we het beste uit het internet kunnen halen, een maatschappelijk uiterst belangrijk thema dat onze volle aandacht verdient. Omdat de stem van ouders, jongeren, kinderen, maar ook middenveldorganisaties zelf te weinig wordt gehoord, plannen we een ronde #jijmaaktmorgen waarbij we tijdens verschillende gespreksavonden samen met alle betrokkenen en belanghebbenden (ouders, kinderen, experts…) willen nadenken over de risico’s en opportuniteiten van het internet voor kinderen en jongeren en hoe deze in te dammen, dan wel te ontwikkelen. De conclusies van deze ronde van Vlaanderen zullen de basis vormen van een conceptnota die zal worden neergelegd in het Vlaams Parlement.