“Praktijktesten, glij-huren en het centraal waarborgfonds moeten discriminatie op de huurmarkt tegengaan,” zegt Michèle Hostekint naar aanleiding van een hoorzitting in het Vlaams Parlement over discriminatie op de huurmarkt.

Discriminatie op de huurmarkt lijkt niet meer weg te branden uit de actualiteit. Steeds grotere groepen in onze samenleving hebben het bijzonder moeilijk op de private huurmarkt. Uiterst zwak staat wie niet blank is, een buitenlandse familienaam heeft, werkzoekend is, schulden heeft, of alleenstaande is met kinderen. Vooroordelen tegenover deze mensen zijn niet alleen bijzonder pijnlijk, ze verhinderen de goede werking van de huurmarkt en moeten er dus uit.

Tijdens een hoorzitting in de Commissie Wonen (14/1/16) over discriminatie op de huurmarkt, buigen verschillende experts het hoofd over de problematiek.

"Naar aanleiding van de hoorzitting heeft sp.a verschillende voorstellen klaar", legt Michèle Hostekint uit. "Praktijktesten, een huurwaarborgfonds en een glijdend contract zijn interessante instrumenten om discriminatie tegen te gaan. Het glijdend contract is een formule waarbij een instantie (bv. een sociaal verhuurkantoor) als tussenpersoon fungeert. De instantie kan woningen bij privé-eigenaars in huur nemen en ze toewijzen aan mensen die het risico lopen om gediscrimineerd te worden. Zodra de woning verhuurd is en de discriminatie dus onmogelijk is gemaakt, gaat de huurovereenkomst over van het verhuurkantoor naar de persoon in kwestie en wordt hij/zij effectief huurder door een klassieke huurovereenkomst met de eigenaar te tekenen. Deze mogelijkheid biedt het voordeel dat er een tussenfase wordt geboden die de kans op potentiële discriminatie verkleint."

"Het kan echt niet dat mensen vandaag geen woning vinden omdat ze een andere afkomst hebben, schulden hebben of een alleenstaande ouder met kinderen zijn."