Vandaag is er in het Vlaams Parlement een hoorzitting over discriminatie op de huurmarkt. Onderzoek van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (Diversiteitsmonitor 2014) en van de Universiteit Gent wees eerder op ongelijke behandelingen op de huurmarkt. Vandaag laten een hele reeks experts in de commissie Wonen van het parlement zijn licht schijnen over de kwestie.

“Om de discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan hebben wij 3 voorstellen: praktijktesten, een huurwaarborgfonds en een glijdend contract”, licht Michèle Hostekint toe. “Dat is glijdend contract is een formule waarbij een instantie (bv. een sociaal verhuurkantoor) als tussenpersoon fungeert. De instantie kan woningen bij privé-eigenaars in huur nemen en ze toewijzen aan mensen die het risico lopen om gediscrimineerd te worden. Zodra de woning verhuurd is en de discriminatie dus onmogelijk is gemaakt, gaat de huurovereenkomst over van het verhuurkantoor naar de persoon in kwestie en wordt hij/zij effectief huurder door een klassieke huurovereenkomst met de eigenaar te tekenen. Deze mogelijkheid biedt het voordeel dat er een tussenfase wordt geboden die de kans op potentiële discriminatie verkleint."