In het Vlaams Parlement  vraagt sp.a de minister van Energie al langer om de uitrol van warmtenetten in Vlaanderen te versnellen. Nu stroomnetbeheerder Eandis zijn oog heeft laten vallen op warmtenetten, vreest sp.a dat het beheer van een exclusieve aangelegenheid wordt. “We moeten ervoor zorgen dat private spelers niet de pas worden afgesneden en dat er zo een rem komt op de verdere ontwikkeling van onze warmtenetten”, kaartte Michèle Hostekint (sp.a) in het parlement aan. 

In tegenstelling tot de elektriciteit- en aardgassector zijn warmtenetten nog volop in ontwikkeling. Ze zijn ook nog niet door de overheid gereguleerd. Nochtans zijn ze een bijzonder duurzaam alternatief voor de klassieke verwarmingsketel.

“Wat warmtenetten betreft zitten we vandaag op een cruciaal punt en moeten we alle kansen grijpen om te zorgen voor een doorbraak van warmtenetten in Vlaanderen”, aldus Michèle Hostekint. “De vraag over wie warmtenetten mag aanleggen is al langer aan de gang. We weten ondertussen dat stroomnetbeheerder Eandis zijn oog heeft laten vallen op die warmtenetten. Het gaat om een afstand van beheer zodat de lokale overheden de volledige aanleg, het onderhoud en het beheer van die warmtenetten zouden afstaan aan die intercommunales van Eandis. Een monopolie dus waardoor  private of andere spelers geen enkele mogelijkheid meer zouden hebben.”

“Als men de ontwikkeling van warmtenetten wil stimuleren, is het belangrijk om zo weinig mogelijk beperkingen op te leggen zodat nieuwe initiatieven alle kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen,” vindt Michèle Hostekint.  

“We moeten ervoor zorgen dat private spelers niet de pas worden afgesneden en dat er zo een rem komt op de verdere ontwikkeling van onze warmtenetten.”

Op initiatief van Michèle Hostekint keurde het Vlaams Parlement vorige legislatuur al een resolutie goed die heeft gezorgd voor een doorbraak van warmtenetten in Vlaanderen, en ook lokaal zet de schepen van Energie alles op alles om de uitbouw van warmtenetten in haar stad te ondersteunen. ““Het energie-aanbod duurzamer maken, blijft voor veel steden en gemeenten een uitdaging, en door warmtenetten kan de beschikbare energie veel efficiënter worden ingezet. Warmtenetten dringen de energieverspilling terug, zorgen voor een stevige besparing, en drijven het aandeel hernieuwbare energie op. Er ligt ondertussen een decreet op tafel en het goed dat de juridische basis er is, maar er ligt nog steeds heel wat werk op de plank. Het is in ieders belang dat Vlaanderen snel werk maakt van een duidelijk kader en een stabiel investeringsklimaat.”