sp.a is bereid mee te zoeken naar oplossingen voor dringende dossiers, maar benadrukt dat nu sociaal-economische dossiers moeten worden aangepakt. sp.a is tegen een noodregering. Een tripartite sluiten we niet uit, ook al is dat niet de meest inspirerende formule. Nu is het vooral belangrijk dat het land wordt bestuurd. Daar is Leterme niet in geslaagd en nu moet Verhofstadt de dingen op de sporen zetten.

Voor ons is het belangrijk dat sociaal-economische knopen worden doorgehakt, zoals het herstel van het consumentenvertrouwen, de invoering van maximumprijzen voor gas en elektriciteit en de uitbreiding van het sociaal stookoliefonds. Ik hoop dat het mogelijk is hierover in de regering overeenstemming te vinden", verklaarde de sp.a-voorzitster voor de Wetstraat 16.

Gennez wees erop dat de sp.a-kamerleden rond deze dossiers al verschillende wetsvoorstellen hebben ingediend, maar dat oranje-blauw die allemaal wegstemt.

Net zoals maandag stelde Gennez tegen een noodregering te zijn. "Het land heeft nood aan een echte regering, maar het is blijkbaar makkelijker om verkiezingen te winnen dan een regering te vormen", luidde het. Die echte regering moet voor de Vlaamse socialisten werk maken van een staatshervorming, maar vooral sociaal-economische knopen doorhakken.

Een tripartite regering sloot Gennez niet uit, al draagt die formule niet meteen haar voorkeur weg. "Ik heb al veel voorstellen gehoord, maar het is niet duidelijk in welke richting het gaat. We zeggen niet 'neen' op alles, maar 'ja' zeggen aan een ongeïnspireerde tripartite die voortbouwt op de oranje-blauwe deelakkoorden: dat niet. Maar we sluiten niets uit", dixit Gennez, die eraan herinnerde dat sp.a de verkiezingen heeft verloren en niet aan zet is. "Wij willen dat er een regering komt. Dat hoeft niet noodzakelijk met de sp.a te zijn. Het moet een regering zijn die sociaal-economische knopen doorhakt".

Gennez herhaalde tot slot dat ze een Conventie niet de beste methode vindt voor de uitwerking van een staatshervorming. "De regering moet voorstellen doen en die moeten dan aan het parlement worden voorgelegd. Een Conventie wordt al snel een praatbarak en daar hebben we niet veel zin in".