De sp.a fractie gaf zijn goedkeuring aan het budget en de meerjarenplanning die voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse overheid.

De uitgaven voor het dagelijks bestuur, voor de dienstverlening en voor de investeringen zijn onder controle - ook al hebben we een beleid van investeren gevoerd. Een beleid dat spijtig genoeg, en met verlies van subsidies, meer dan een jaar lang is geblokkeerd door mandatarissen met dromen die bedrog bleken te zijn voor de inwoners en de verenigingen.

 Vandaag durven oppositiepartijen daarover stellen dat we gebuisd zijn, maar als je geen kans krijgt om examen te doen,  dan kan je moeilijk slagen. Typisch voor deze oppositie: geen kansen geven aan inwoners en verenigingen, maar liever blokkeren en saboteren.

Wat het OCMW betreft willen we toch nog eens op het volgende wijzen.

Voor 2018 is er een stijging met 100.000 euro voorzien voor het budget van het OCMW (van 1 miljoen naar 1,1 miljoen euro) dat de volgende jaren telkens met 25.000 euro stijgt. Voor de sp.a fractie had dit meer mogen zijn, indien we zouden kunnen werken met correcte ramingen en doelstellingen vanwege de OCMW-voorzitter.

Ondanks het feit dat de loonkost van het OCMW-personeel gevoelig daalde van 1,663 miljoen euro in 2016 naar 1,261 miljoen euro in 2017 door de synergiën met de gemeente op personeelsvlak (1 gemeentesecretaris en 1 financieel directeur) en de uitbesteding van de poets- en thuiszorgdiensten, stelden we vast dat vooral het sociaal project van de 8 doorgangswoningen op het terrein van het sociaal huis immens opliep van 1 miljoen euro in 2016 naar 1,75 miljoen euro in 2018 en waarbij er blijkbaar geen einde komt aan de bijkomende kosten. Van een OCMW-voorzitter mag men toch enige transparantie verwachten in een dossier dat stilaan megalomane trekken begint aan te nemen. 

Één doorgangswoning zou dus meer dan 220.000 euro kunnen kosten, zodat zelfs andere projecten (zoals de kinderopvang in Heldergem voor 350.000 euro) op de helling komen te staan. Dit terwijl de ocmw-voorzitter zelf, samen met de oppositiepartijen CD&V en CL-VLD alle punten van de gemeenteraad anderhalf jaar lang systematisch afkeurden, zodat projecten voor noodwoningen boven het Sint-Martinusheem en boven de gemeentelijke loods geblokkeerd werden.

Nu het dossier van de doorgangswoningen stilaan begon te wegen op de OCMW-voorzitster en haar budget, besliste ze op de laatste gemeenteraad prompt om dit project te schrappen. Als reden gaf ze op dat er r nu toch nieuwe mogelijkheden zijn voor sociale woningen. Werken via sociale woningen, die een structurele oplossing bieden aan huisvestingsproblemen door armoede, was echter vanaf het begin de mogelijkheid, en bovendien de terugkerende vraag vanwege sp.a. 

Als sp.a fractie willen we graag meer doen voor het OCMW-budget voor zover de OCMW-voorzitter  daar structurele, transparante en haalbare doelstellingen en financiering tegenover zet. De kosten voor de doorgangswoningen laten stijgen met 75 % en goochelen met aanvullende gemeentebelastingen van 5,5 % naar 7,5 % op eenzelfde gemeenteraad beantwoordt allerminst aan deze doelstellingen.

We gaan niet mee in een dubieus verhaal van stijgende kosten en compensaties zonder enig engagement voor de gemeentekas, de inwoners en last but not least het doelpubliek. Kortom voor de toekenning van een OCMW-dotatie mogen we van een OCMW-voorzitter toch een OCMW-budget vragen met vertrouwen en respect voor de gemeenteraad en zijn mandatarissen.