"Het is goed dat minister Vandeurzen nadenkt over de toekomst van de Vlaamse sociale bescherming, maar voorlopig komt hij niet verder dan het verhogen van de premie die de Vlamingen moeten betalen", zegt Bart Van Malderen. "Dat baart me zorgen, want vandaag betaalt iemand met een minimumloon al evenveel als de minister zelf. Dat is niet fair. Wij willen elke Vlaming de zorg garanderen die hij nodig heeft, op een eerlijke en solidaire manier. Deze regering heeft het omgekeerde gedaan: de bijdrage is verhoogd, voor de armste Vlamingen nog het meest. En waarom? Om nog altijd op een wachtlijst terecht te komen."

In het begin van deze legislatuur verdubbelde deze regering al voor iedereen de zorgpremie. Voor kansarmen was de verhoging nog scherper: x 2,5. "Voor die verhoging kreeg de zorgbehoevende Vlaming niets terug: wachtlijsten waren nooit langer, rusthuisfacturen waren nooit hoger. Er mag geen herhaling komen van deze maatregel", zegt Bart Van Malderen. 

“Als je mensen een belangrijk deel van hun inkomen laat bijdragen aan de financiering van zorg, zorg er dan voor dat dat ook op een rechtvaardige manier gebeurt", gaat Bart Van Malderen verder. "Nu betaalt iemand die aan het minimumloon werkt evenveel zorgpremie als de minister zelf.”

sp.a pleit voor een eerlijke en solidaire sociale bescherming, die elke Vlaming de zorg garandeert die hij of zij nodig heeft. “Wie een been breekt, wordt dankzij de federale sociale zekerheid onmiddellijk geholpen. Wie aan zijn ongeval een handicap overhoudt, komt voor jaren op een Vlaamse wachtlijst terecht. Die architectuurfout moet eruit, voor je mensen meer laat bedragen”, besluit Bart Van Malderen.