In 2015 was de helft van de aanwervingen binnen de VGC een Brusselaar. Als je de gemeenschapscentra niet meerekent is dat nog maar 30%. sp.a wil een sterker engagement van de VGC om meer Brusselaars aan te wervenHet Brussels Gewest engageert zich om  het aantal Brusselaars in de gewestelijke administraties met 10% te verhogen ten opzichte van 2013. sp.a wil een gelijkaardig engagement voor de VGC.