In 2015 was de helft van de aanwervingen binnen de VGC een Brusselaar. Indien men de gemeenschapscentra niet meerekent blijkt dat nog maar 30% te zijn. sp.a wil graag een sterker engagement van de VGC om meer Brusselaars aan te werven.

Brussels Parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) ondervroeg Collegelid Bianca Debaets (CD&V) over de evolutie van het aantal Brusselaars werkzaam binnen de VGC administraties.  Daaruit blijkt dat dit aantal het afgelopen jaar licht gestegen is van 35,4% naar 37,4%. Dit komt omdat de VGC vorig jaar 101 mensen heeft aangeworven, waarvan er 50,5 % in Brussel wonen.

Dit lijkt wel een goed resultaat maar als men de cijfers bekijkt per entiteit dan is er nauwelijks een verbetering ten opzichte van vorig jaar. De Brusselaars worden namelijk vooral binnen de Gemeenschapscentra aangeworven. Dat komt omdat deze centra lokaal verankerd zijn, maar ook door hun hoge aantal gesubsidieerde GECO contracten. Als men de gemeenschapscentra niet meerekent komt men maar op 31% Brusselaars bij de nieuwe aanwervingen en amper op 26% op het totale personeelsbestand. Dat moet veel beter, volgens Hannelore Goeman: “Brussel kampt met hoge werkloosheidcijfers, we moeten dus ook zeker de eigen inwoners voldoende kansen geven”, aldus Hannelore Goeman. “Een overheid heeft immers een voorbeeldfunctie en weerspiegelt idealiter haar eigen bevolking”.

In de regeerverklaring van het Brussels Gewest staat er een engagement om het aantal Brusselaars in de gewestelijke administraties met 10% te verhogen ten opzichte van 2013. sp.a wil graag tot een gelijkaardig engagement komen voor de VGC: “Om een goed cijfer te realiseren hoeft men niet eens het warm water uit te vinden. Overheidsbedrijven zoals de MIVB, Net Brussel en VISIT Brussel slagen er tegenwoordig wel in om in grote meerderheid Brusselaars aan te werven. Dat doen ze bijvoorbeeld via gerichte informatiecampagnes en via een geprivilegieerde samenwerking met Actiris. Ik stel voor dat de VGC daar eens een kijkje gaat nemen,” aldus Goeman.