Criminele middelen worden vandaag maar al te vaak gebruikt om terroristische organisaties te financieren en voor propaganda om nieuwe terroristen te werven. Via schermvennootschappen en belastingparadijzen, de gekende witwaskanalen, komen ze terecht waar ze ingezet kunnen worden voor de gruweldaden. “Eén van de belangrijkste wapens in de strijd tegen terreur is het droogleggen van de financiering en de geldstromen”, zegt Dirk Van der Maelen.

Dirk Van der Maelen legt vandaag verschillende voorstellen neer in de Commissie Terreur. In een eerste voorstel wordt de meldingsplicht aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) of ‘antiwitwascel’ uitgebreid zodat niet alleen de financiering van terrorisme, maar ook de financiering van extremisme gemeld moeten worden.

Vervolgens moet ook de antiwitwascel versterkt worden met de nodige mensen en middelen én moet ruimere onderzoeksbevoegdheden krijgen zodat zij ook kan toezien en het parket kan inlichten over de financiering van religieuze verenigingen die zich bezondigen aan haatspraak.

Tot slot pleit sp.a er ook voor dat ‘slapende’ vennootschappen die geschrapt zijn uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), ook automatisch ontbonden worden. Slapende vennootschappen worden vaak gekocht om criminele activiteiten in te verschuilden.

sp.a doet haar voorstellen vandaag in het kader van de kamercommissie Terreurbestrijding, die zich buigt over de wetsontwerpen van de regering in strijd tegen het terrorisme.