De klachten over het bedrijf Empro op het Hoogveld blijven komen. “Het bedrijf heeft nu al drie jaar tijd gehad om er voor te zorgen dat de stank ophoudt. Het geduld van sp.a is eindig”, stelt fractieleider in de gemeenteraad Bart Van Malderen.

“Veel Dendermondenaren herinneren zich nog de stankpluim van het bedrijf Van Pollaert op de Mechelsesteenweg. De verwerker van dierlijk afval produceerde net als Empro een niet te harden stank die Baasrode, Sint-Gillis en Dendermonde teisterde. Het was toenmalig burgemeester Norbert De Batselier van sp.a die het bedrijf uiteindelijk sloot. De inplanting van een degelijk bedrijf op die plek was onaanvaardbaar en onhoudbaar. Dit betekende niet het einde van het bedrijf: de Gentse Kanaalzone bleek een beter geschikte plek voor hun specifieke activiteit”, herinnert Van Malderen.

sp.a wil niet terug naar het verleden.

“Geen nieuwe Van Pollaert in Dendermonde. Als het bedrijf Empro zijn stankprobleem niet onder controle krijgt, moet het andere oorden opzoeken. Van het stadsbestuur vragen we een assertieve houding. Niet discussiëren over wie bevoegd is, maar ingrijpen en de problemen oplossen. Niet de procedure maar het welzijn en de volksgezondheid van de buurtbewoners moeten centraal staan.” besluit Bart Van Malderen.