“Een op de vijf jongeren in de gemeenschapsinstellingen wordt vroeg of laat geconfronteerd met dwangmaatregelen zoals isolatie”,  zegt Freya Van den Bossche. “Dat maakt hen zelden beter, integendeel. Voorbeelden in Vlaanderen en elders tonen aan dat het anders kan. Laten we daar werk van maken, in het belang van alle jongeren die hulp nodig hebben en van de mensen die hen verzorgen.”

Freya Van den Bossche wil nu de andere partijen in het parlement overtuigen om mee te streven naar een verbod op isolatie en fixatie voor jongeren onder de zestien. Dat zei ze na de studiedag‘Jeugdhulpverlening zonder dwang’, die ze samen met Kollectief Zonder Dwang organiseerde. Op de studiedag gingen zo’n 150 academici en mensen uit de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg op zoek naar alternatieven voor de isoleercel. 

Zo een 850-tal mensen, veelal mensen uit desector zelf, hebben al de vraag onderschreven om tot een verbod op isolatie inde jeugdhulp te komen. Op de studiedag vandaag werd aan de hand vangetuigenissen en onderzoeksbevindingen nagegaan welke alternatieven er mogelijkzijn. “Er zijn tal van voorbeelden van hoe we zorgverleners de mogelijkhedenkunnen bieden het anders aan te pakken”, zegt Freya Van den Bossche. 

“Zowel in Vlaanderen als in landen alsNoorwegen is bewezen dat we dwangmaatregelen en het gebruik van de isoleercel kunnen terugdringen en zelfs bannen, als we maar werken aan alternatieven”, licht Freya Van den Bossche toe. “En als Vlaanderen bereid is daar ook in te investeren. Laten we uitgaan van wat mogelijk is en samen werk maken vaneen verbod op isolatie van jongeren.” 

“Als we allemaal het belang van onze jongeren en de mensen in de jeugdhulp voor ogen houden, geloof ik dat we grote stappen vooruit kunnen zetten en op niet al te lange termijn tot een verbod op isolatie en fixatie kunnen komen”, besluit Freya Van den Bossche.

Meer info vind je hier.