Oppositiepartij sp.a wil dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maatregelen neemt om te voorkomen dat er nog verdachten moeten worden vrijgelaten door een probleem met achterstallige facturen. "Wij eisen dat dit zeer dringend wordt onderzocht", zegt fractieleidster Karin Temmerman.

Maandag raakte bekend dat de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling eind vorig jaar een man heeft vrijgelaten die van dubbele moordpoging wordt verdacht. De reden was dat het verslag van de gerechtspsychiater er maar niet kwam. De betrokken deskundige weigerde immers prioriteit te geven aan de afwerking van zijn verslag omdat de FOD Justitie hem nog ruim 110.000 euro aan achterstallige facturen verschuldigd zou zijn. Temmerman wil dat minister Geens maatregelen neemt om gelijkaardige voorvallen in de toekomst te voorkomen. "Mijn grootste vrees is dat dit niet het eerste geval is, maar dat nog andere psychiaters gaan opgeven omdat hun facturen niet tijdig betaald werden. Als dit het gevolg daarvan is, dan is dat zeer schrijnend en dan moet daar dringend iets aan gedaan worden". Minister Geens zei maandag al het geval te betreuren. Hij herinnerde eraan dat sinds zijn aantreden al 175 miljoen euro aan achterstallige facturen werden betaald. Het was Geens en de FOD Justitie ook niet meteen duidelijk waaruit het geciteerde bedrag van de gerechtspsychiater precies bestaat. De minister verduidelijkt dat alle centraal gekende facturen van de man die tot begin oktober waren ingegeven - goed voor 60.918,96 euro - vorige maand zijn uitbetaald.

Bron: David Lorreyn, Belga