Vragen die naar boven komen, zijn dan ook: Hoe verplaatsen deze mensen zich nu? En: Waaraan ligt deze daling?

Minister Weyts reageerde meteen positief, ook al heeft hij op één jaar één miljoen reizigers op het openbaar vervoer verloren in één stad. Zijn reactie op de vragen was dan ook teleurstellend. Hij geeft aan dat de mensen nu meer kiezen om zich met de fiets of te voet te verplaatsen. Daarnaast trekt hij de studie gedeeltelijk in twijfel omdat De Lijn zijn onderzoeksmethoden al eens durft veranderen. Deze antwoorden zijn voor sp.a ontoereikend gezien de sterke daling.

“Ten eerste zwijgt de minister in alle talen over de oorzaak van deze enorme daling, ten tweede is wat hij zegt kort door de bocht en komt zijn conclusie niet overeen met de cijfers”, stelt Rob Beenders, Vlaams Parlementslid en voormalig Hasselts schepen van mobiliteit. “De oorzaak is duidelijk: sinds de prijsstijging verliezen we één vierde van onze reizigers. Dat is onaanvaardbaar voor een stad. Bovendien is de stelling dat reizigers zich nu te voet of met de fiets verplaatsen uit de lucht gegrepen. De tellingen van De Lijn tonen duidelijk dat buslijnen zoals de ziekenhuispendel, de lijn van het station naar Stevoort en de lijn Grote Ring – Station tot de grootste dalers behoren, afstanden die niet te voet of per fiets afgelegd worden. Als hij toch zulke claims wil maken, zal hij hier een grondige studie rond moeten doen. Een studie die ook nodig is om zijn vraag-gestuurd beleid te bewerkstelligen dat momenteel nog niet zichtbaar is.”

De huidige studie is een vervolgstudie op exact hetzelfde tijdstip op exact dezelfde buslijnen. De cijfers zijn dus betrouwbaar en bieden een kans om verder onderzoek te verrichten naar de mobiliteit in Hasselt. “Met het oog op de aankomende tariefverhoging, van o.a. busabonnementen en gemeentekaarten, die voor een verdere daling in het gebruik zullen zorgen en het gebrek aan een afgestemd beleid, vraag ik de minister om deze kans te grijpen zodat we optimaal openbaar vervoer kunnen voorzien in onze Vlaamse steden”, besluit Beenders.