Minstens één op vier kinderen met dyslexie heeft op school geen toegang tot voorleessoftware. “Als we kinderen niet de nodige hulpmiddelen geven, dreigen kinderen met dyslexie een leerachterstand op te lopen of zelfs een diploma te missen”, zegt Katia Segers, die zelf drie zonen heeft met dyslexie.

“Voorleessoftware is voor kinderen met dyslexie wat een bril is voor slechtziende leerlingen”, legt Katia Segers uit. “Het helpt hen om beter te functioneren op school. Met het computerprogramma kunnen ze luisteren naar hun leerboeken en het programma voorziet ook een woordspeller die hen helpt bij het spellen. Elk kind moet er dus een beroep op kunnen doen.”

Momenteel zijn er, volgens cijfers van minister van onderwijs Crevits, 4.858 softwarepakketten in omloop in het Vlaamse onderwijs. Maar de noden liggen hoger. Volgens verschillende internationale onderzoeken en experts hebben 21.928 kinderen in het secundair onderwijs dyslexie of een andere leerstoornis. “Met andere woorden: zeker 17.000 kinderen vallen uit de boot”, zegt Katia Segers.

“Veel ouders kopen de voorleessoftware zelf aan, maar daar hangt een prijskaartje van een kleine 400 euro aan. En je moet sowieso al zelf een laptop voorzien. Als ouder tel je dus snel snel 800 euro neer”, aldus Katia Segers.