Eind dit jaar keren onze Belgische F-16’s terug van hun militaire missie in Irak en Syrië. Helaas zullen we bij hun terugkeer geen antwoord krijgen op voordehand liggende vragen: “Is de regering tevreden over de resultaten van deze missie”, “Werden de vooropgestelde doelstellingen behaald”, Welke lessen kunnen we trekken uit ons militair optreden”?

De Belgische transparantie bij buitenlandse missies laat te wensen over. Over doelstellingen vooraf of resultaten bij afloop van een missie weten parlementsleden en burgers helemaal niets. Meten om te weten is nochtans logisch in de meest uiteenlopende uithoeken van de maatschappij. Parlementslid Alain Top (sp.a) dient dan ook een concreet voorstel in om militaire missies te evalueren. “Heel wat Europese landen doen het reeds anders, België loopt op dit vlak echt achter. In Groot-Brittannië volgde in 2016 nog een uitgebreid rapport over hun missie in Libië. In Nederland doen ze al 20 jaar evaluaties. Enkel zo kunnen we leren uit gemaakte fouten”, aldus Alain Top.

Bij buitenlandse missies verdienen burgers te weten wie verantwoordelijk is voor gemaakte fouten en voor eventuele burgerslachtoffers. Indien deze informatie niet voorhanden is kijkt iedereen gewoon naar elkaar. Vormen burgerdoden waarvoor niemand verantwoording moet afleggen geen groter gevaar voor onze veiligheid dan een degelijke transparantiepolitiek?