Op haar nieuwjaarsreceptie afgelopen zondag, 29 januari,riep sp.a Destelbergen-Heusden haar sympathisanten op om zich met vereende krachten op te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. “Ook op jullie komt het aan om sp.a mee op de kaart te zetten, en de progressieve stem in onze gemeente luider te laten klinken,” zei Eddy Van de Walle, afdelingsvoorzitter. 

"Want er is in onze gemeente nood aan een meer daadkrachtig bestuur. Als sp.a willen we de ‘rustige vastheid’ van de huidige meerderheid doorbreken,” alsnog Eddy Van de Walle. “We willen het gemeentebeleid swingender en effectiever maken,  en de mensen en middenveldorganisaties daar dicht bij betrekken. Dàt is voor ons de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen."

"Als sp.a willen we hiertoe groeien liefst samen met Groen. Na 2018 willen we navenant mee besturen, met iedere partij die bereid is ruimte te geven aan ons inhoudelijke project.”