Een wettelijk zorgstelsel dat alle medische kosten inclusief hedendaags comfort, dekt en hospitalisatieverzekeringen overbodig maakt. Dat is het doel van het nieuwe gezondheidszorgplan van de sp.a.

Net op de dag dat de sp.a haar visietekst over onze gezondheidszorg aan de pers presenteerde, hield CD&V een opmerkelijk pleidooi voor besparingen in het Belgische zorgsysteem. Kamerlid Luc Goutry stelde in Het Nieuwsblad voor om medische ingrepen waarvan het nut in vraag gesteld kan worden, bijvoorbeeld bij bejaarden, niet langer terug te betalen.

sp.a-voorzitster Caroline Gennez had meteen een kapstok om haar verhaal aan op te hangen. "CD&V jaagt ouderen nu ook al schrik aan over hun gezondheidszorg", stak Gennez van wal. "Wij daarentegen willen de beste zorgen garanderen in alle levensjaren. Iedereen heeft recht op een volledige en kwalitatieve zorg, alles inbegrepen."

sp.a wil daarom streven naar een all-in wettelijke ziekteverzekering die alle medische kosten en hedendaags comfort moet dekken. Hospitalisatieverzekeringen mogen volgens de partij enkel dienen voor extra luxe, niet om loonsupplementen van specialisten te betalen. "Privéverzekeringen dragen weinig bij tot de kwaliteit en maken het systeem alleen maar duurder", stelde senatrice Marleen Temmerman. sp.a wil ook de derdebetalerregeling op lange termijn veralgemenen.

Verder pleiten de socialisten voor een centrale rol van de huisarts en de uitwerking van zorgtrajecten, in het bijzonder voor chronische aandoeningen en geestelijke gezondheidszorg. Zogenaamde 'zorgsturing' is volgens de sp.a het antwoord op wachtlijsten en overbodige consultaties en medicatie. Voor een betere kwaliteitsmeting- en monitoring rekent men op de ziekenfondsen. Tot slot wil de partij er nauwer op toezien dat iedereen verantwoord omgaat met de beschikbare middelen.