Sp.a gaat een amendement indienen op het wetsontwerp over de uitbreiding van het beschermingsfonds, zodat ook buitenlandse geaccrediteerde banken met Belgische bijkantoren onder de bescherming naar Belgisch recht vallen, meldt partijvoorzitster Caroline Gennez. Aanleiding voor het amendement zijn de problemen bij de Kaupthing Bank.Het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten dekt momenteel de tegoeden van de klanten van financiële instellingen, met name de kredietinstellingen, beursvennootschappen en de andere beleggingsondernemingen.

De regering besliste eerder het bedrag van de depositobescherming gedurende een jaar te verhogen van 20.000 naar 100.000 euro. Ook wordt de bescherming uitgebreid naar andere instellingen uit de financiële sector, met name verzekeringsinstellingen en erkende coöperatieven, die hierom zouden verzoeken voor producten die gelijkgesteld zijn met bankdeposito's, zoals bepaalde producten die deel uitmaken van Tak 21.