Vandaag werd een wetsvoorstel van de meerderheid goedgekeurd waarbij de politieke rechten van militairen worden herbekeken. Oorspronkelijk een mooi voorstel waarbij militairen, naast kandidaat voor lokale verkiezingen, nu ook kandidaat en uitvoerder voor bovenlokale verkiezingen kunnen zijn. Helaas veranderde de meerderheid vorige week de complete inhoud, en zwakte het voorstel daarbij terug af. Van parlementaire verkiezingen was daarbij geen sprake meer.

sp.a stond achter het oorspronkelijke voorstel, en was pleitbezorger om de militairen die ons land dienen eindelijk inspraak en participatie te geven in ons beleid. Voor sp.a mocht het voorstel zelfs nòg verder gaan. De meerderheid blaast hoog van de toren, maar trekt hun staart terug in.

“Omdat we constructief willen meewerken aan iedere stap vooruit keurden we het voorstel alsnog goed. Het belet ons echter niet om partners te zoeken om verder te werken op het oorspronkelijk voorstel, waarbij er effectief verandering is voor het militaire personeel”, aldus Kamerlid Alain Top.