De regeringspartijen vragen uitstel om na te denken over het voorstel om het Rekenhof in te 

schakelen bij de vervanging van de F-16’s van het Belgisch leger. Sp.a diende gisteren een

resolutie in om het Rekenhof in het aankoopproces te betrekken. “We willen constructief

meewerken, maar enkel indien we beschikken over objectieve informatie. Het gaat hier

tenslotte om vele miljarden euro’s belastinggeld”, stellen Kamerleden Dirk Van der Maelen

en Alain Top.

 

De vervanging van de F-16’s is een gevoelig en vooral zeer prijzig dossier. Van der Maelen

en Top (sp.a), die zelf niet te vinden zijn voor een aankoop, vragen nu om het Rekenhof in te

schakelen. “We baseren ons daarvoor op het buitenland. In Nederland was de Rekenkamer

betrokken van bij de start van het proces, hetzelfde verhaal in de Verenigde Staten, Groot-

Brittannië en Canada. Het proces tot aankoop is gestart met een bevraging bij vijf

vliegtuigproducenten. Daarin staat veel informatie over de kwaliteit van de toestellen en de

kostprijs. Wij willen nu graag de cijfers uit deze bevraging aan het Rekenhof overmaken.

Deze instantie kan het prijskaartje op een objectieve manier inschatten, wie kan daar tegen

zijn?”, vragen de socialisten zich af. Een aantal commissieleden vindt het nog te vroeg.

“Tegelijk hoor ik hen zeggen dat de regering in elke fase van de besluitvorming alle

beschikbare cijfers op tafel moet leggen. Wel, wij willen nu graag de cijfers uit de eerste fase

door het Rekenhof laten inkijken.” De meerderheid stelt andere pistes voor. “We horen

voorstellen om niet het Rekenhof, maar de commissie voor Legeraankopen met dit rekenwerk

te belasten”, zegt Van der Maelen. “Vreemde gedachtegang, want zo ga je de aankoop van de

eeuw in een achterkamertje duwen. We willen dit dossier net in de openbaarheid brengen door

het Rekenhof in het spel te brengen. Dit proces verder achter gesloten deuren voeren, brengt

bij de oppositie en het publiek enkel argwaan te weeg en er is al geen breed draagvlak voor

nieuwe gevechtsvliegtuigen.” De meerderheid koos er uiteindelijk voor om de resolutie niet

weg te stemmen, maar vraagt bedenktijd. “Dat duidt erop dat deze regering wil kiezen voor

transparantie, iets wat tot nog toe ontbrak in dit dossier. Een positieve en eigenlijk ook

logische zaak. Iedereen is gebaat bij zoveel mogelijk objectieve informatie om deze zware

beslissing te nemen. We merken veel goede wil bij de meerderheid, een akkoord over de

inschakeling van het Rekenhof is zeker haalbaar.”