De regeringspartijen vragen uitstel om na te denken over het voorstel om het Rekenhof in te schakelen bij de vervanging van de F-16’s van het Belgisch leger. Sp.a diende gisteren een resolutie in om het Rekenhof in het aankoopproces te betrekken. “We willen constructief meewerken, maar enkel indien we beschikken over objectieve informatie. Het gaat hier tenslotte om vele miljarden euro’s belastinggeld”, stellen Kamerleden Dirk Van der Maelen en Alain Top. 

De vervanging van de F-16’s is een gevoelig en vooral zeer prijzig dossier. Van der Maelen en Top (sp.a), die zelf niet te vinden zijn voor een aankoop, vragen nu om het Rekenhof in te schakelen. “We baseren ons daarvoor op het buitenland. In Nederland was de Rekenkamer betrokken van bij de start van het proces, hetzelfde verhaal in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada. Het proces tot aankoop is gestart met een bevraging bij vijf vliegtuigproducenten. Daarin staat veel informatie over de kwaliteit van de toestellen en de kostprijs. Wij willen nu graag de cijfers uit deze bevraging aan het Rekenhof overmaken. Deze instantie kan het prijskaartje op een objectieve manier inschatten, wie kan daar tegen zijn?”, vragen de socialisten zich af. Een aantal commissieleden vindt het nog te vroeg. “Tegelijk hoor ik hen zeggen dat de regering in elke fase van de besluitvorming alle beschikbare cijfers op tafel moet leggen. Wel, wij willen nu graag de cijfers uit de eerste fase door het Rekenhof laten inkijken.” De meerderheid stelt andere pistes voor. “We horen voorstellen om niet het Rekenhof, maar de commissie voor Legeraankopen met dit rekenwerk te belasten”, zegt Van der Maelen. “Vreemde gedachtegang, want zo ga je de aankoop van de eeuw in een achterkamertje duwen. We willen dit dossier net in de openbaarheid brengen door het Rekenhof in het spel te brengen. Dit proces verder achter gesloten deuren voeren, brengt bij de oppositie en het publiek enkel argwaan te weeg en er is al geen breed draagvlak voor nieuwe gevechtsvliegtuigen.” De meerderheid koos er uiteindelijk voor om de resolutie niet weg te stemmen, maar vraagt bedenktijd. “Dat duidt erop dat deze regering wil kiezen voor transparantie, iets wat tot nog toe ontbrak in dit dossier. Een positieve en eigenlijk ook logische zaak. Iedereen is gebaat bij zoveel mogelijk objectieve informatie om deze zware beslissing te nemen. We merken veel goede wil bij de meerderheid, een akkoord over de inschakeling van het Rekenhof is zeker haalbaar.”