@sp_a en @johncrombez gaan voor 100% schuldvrije gemeenten in Vlaanderen.

Op nationaal niveau lanceerden we met succes onze campagne tegen de schuldindustrie. De boodschap van onze campagne is duidelijk: schulden moeten betaald worden, maar de inning ervan dient op een menselijke manier te gebeuren.

Ook op lokaal niveau kan heel veel gedaan worden om een menselijke inning van schulden te waarborgen. Uit de vele getuigenissen die we binnenkrijgen, blijkt immers dat de carrousel van gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en advocaten die de kosten exponentieel de hoogte injaagt slechts één kant van het verhaal is. Het feit dat mensen de weg naar de hulpverlening niet vinden, of erger nog, de weg wel kennen maar deze niet durven te bewandelen uit vrees voor stigmatisering is minstens even belangrijk. Vooral hier is een belangrijke rol weggelegd voor lokale overheden en dienstverlening.

Met sp.a willen wij gaan voor schuldvrije gemeenten. Op basis van een reeks algemene richtlijnen, werken wij in elke gemeente een plan uit met concrete voorstellen. Deze focussen enerzijds op het onder controle houden van de professionele invordering van schulden en anderzijds op het proactief opsporen van mensen met een structureel schuldprobleem, alsook het preventief werken door gerichte sensibilisering en het reduceren van onnodige kosten.

We beginnen in Mechelen. En niet zonder redenen. Niet alleen de stad Mechelen worstelt met haar schulden, ook veel Mechelaars zelf slagen er niet in om alle facturen betaald te krijgen.

Als sp.a willen wij schulden vermijden, mensen vroeg informeren en begeleiden en de betaling zo vlot en menselijk mogelijk laten verlopen. 

Daarom komen wij met een 5-stappenplan voor een schuldenvrij Mechelen.

1. Mechelen int enkel ethisch

2. Mechelen reduceert kosten & schuldkosten

3. Mechelen is maar 1 keer schuldeiser

4. Mechelen zet in op nabije schuldhulpverlening

5. Mechelen helpt bij onverwachte omstandigheden

Nadat we als sp.a de strijd tegen de schuldindustrie Vlaams, federaal én in Brussel op de agenda hebben geplaatst, gaan we nog een stap verder. We gaan voor 100% schuldvrije gemeenten in Vlaanderen

Met een concreet actieplan willen we in elke gemeente in Vlaanderen voorstellen neerleggen om mensen met schulden beter te helpen, om de schulden menselijker te laten innen en een brede alliantie tegen de schuldindustrie te smeden.

Meer info kan u vinden in de documenten hieronder: