De gemeente Sint-Pieters-Leeuw hinkt flink achterop met de bouw van sociale huurwoningen. Dat blijkt uit een tussentijdse meting door het Vlaamse Gewest. sp.a dringt aan op acties om deze achterstand weg te werken. OCMW-raadslid David Van Vooren pleit voor de bouw van sociale assistentiewoningen, het promoten van het sociaal verhuurkantoor en een gemeentelijk actieprogramma sociale woningbouw.

“In 2009 legde de Vlaamse overheid voor elke gemeente het gewenste aantal sociale huurwoningen tegen 2025 vast”, legt OCMW-raadslid David Van Vooren (sp.a) uit. “Voor Sint-Pieters-Leeuw zijn dit 221 bijkomende woningen. Uit een tussentijdse meting blijkt dat minder dan een kwart van dit aantal intussen werd gerealiseerd of gepland is. Dat is veel lager dan in de buurgemeenten.”

 ObjectiefNetto-toenameGepland aanbodAandeel netto-toename
en gepland aanbod in
objectief
Beersel1627196103%
Halle2651098372%
Dilbeek285756449%
Sint-Pieters-Leeuw221381624%


“De beperkte netto-toename met 38 woningen valt nog gedeeltelijk te verklaren door een aantal belangrijke renovatieprojecten van de voorbije jaren. Wat mij meer zorgen baart, is het zeer lage aantal geplande projecten. Er zijn nog 16 woningen in uitvoering, maar dan stopt het. Dat terwijl er tegen 2025 nog minstens 183 extra woningen moeten worden gerealiseerd. Het is hoog tijd dat het gemeentebestuur samen met de huisvestingsmaatschappijen een actieplan opstelt om deze achterstand weg te werken”.

Sociale assistentiewoningen

Op korte termijn pleit sp.a voor de bouw van sociale assistentiewoningen. “Het OCMW plant in 2017 de bouw van 60 à 80 assistentiewoningen op de site Wilgenhof. Wij willen een 20-tal daarvan laten verhuren als sociale assistentiewoning. Dat heeft drie voordelen: ouderen met een beperkt inkomen betalen een lagere huurprijs, het OCMW kan deze woningen via een sociale huisvestingsmaatschappij aan zeer voordelige voorwaarden financieren én deze woningen tellen mee voor het gemeentelijk objectief sociale huur. Wij roepen het OCMW-bestuur op om hierover snel aan tafel te gaan zitten met de sociale huisvestingsmaatschappijen. Onze gemeente kan door dergelijk project een voortrekker worden op het vlak van betaalbare huisvesting en zorg voor ouderen. Een kans die we niet mogen laten schieten”, vertelt David Van Vooren.

Sociale verhuurkantoren

Ook via sociale verhuurkantoren kan op korte termijn een bijkomend sociaal woningaanbod worden gerealiseerd. “Het sociaal verhuurkantoor Zuidkant huurt woningen van particulieren, en verhuurt deze door aan mensen met een laag inkomen. Het verhuurkantoor biedt garanties op een tijdige betaling van de huur, onderhoud en begeleiding van de huurders. Bovendien geniet je als eigenaar van een aantal fiscale voordelen. Momenteel zijn er in Leeuw 44 woningen die op die manier worden verhuurd. Dit systeem moet verder worden aangemoedigd en ondersteund”.

Gemeentelijk actieprogramma sociale woningbouw

Om op middellange termijn bouwprojecten mogelijk te maken, stelt sp.a voor om een gemeentelijk actieprogramma sociale woningbouw op te maken. “Daarbij worden de bouwgronden van de gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken in kaart gebracht. Na een grondige ruimtelijke afweging zou minstens 25% daarvan moeten worden ingezet voor sociale woningbouw. Hierbij moet een evenwichtige spreiding over alle wijken en deelgemeenten worden nagestreefd. Ook de beschikbare gronden van de sociale huisvestingsmaatschappijen moeten maximaal worden benut”.

Als blijkt dat dit niet volstaat om het objectief sociale huur te behalen, meent Van Vooren dat ook de private sector moet worden ingeschakeld. “Het gemeentebestuur kan zowel in overleg met projectontwikkelaars als via ruimtelijke uitvoeringsplannen minimale normen opleggen inzake sociale woningbouw. Bij grootschalige bouwprojecten kan je op die manier gemengde wijken realiseren.”

Wachtlijsten wegwerken

Dat bijkomende maatregelen nodig zijn, blijkt uit de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Sint-Pieters-Leeuw. “De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt in Leeuw 766 dagen of meer dan twee jaar. Meer dan 300 Leeuwse gezinnen staan op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Het is duidelijk dat onze voorstellen broodnodig zijn om deze gezinnen aan een geschikte woning te helpen. We hopen dat de N-VA/CD&V meerderheid hier werk van zal maken”, besluit Van Vooren.