Er is weinig dat zo hard stoort als vuil in de straat. De problematiek van zwerfvuil is  de stad niet onbekend en het stadsbestuur nam dan ook verschillende maatregelen om het te bestrijden. Naast zwerfvuil zijn er ook steeds meer problemen met sluikstorten.

Bij sluikstorten ontwijkt men bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden.  

Uit de cijfers die ik bij de stadsdiensten opvroeg bleek er over het aantal beslissingen in verband met de overtredingen op zwerfvuil in 2016 in 47 dossiers werden opgesteld en in 2017 nam de GAS-ambtenaar 54 beslissingen. Het gaat hier om dossiers die een effectieve beslissing kennen onder de vorm van een boete. Dossiers kunnen om diverse redenen geseponeerd worden (andere feitelijke overtreder, dader adres onbekend, minderjarige dader, overlijden dader, zelfde dossier en feit,  administratieve fout of fout politie, …) en volgt er dus ook geen bestraffing. In verband met sluikstorten werden er in 2017 53 PV’s opgesteld. Wat opvalt is de zeer lage opvolgingsgraad namelijk: 1 keer vervolging en 2 boetes.

De technische uitvoeringsdiensten van de stad ruimen tevens heel wat afval op via werkopdrachten, elke werkdag minstens 1. Op basis hiervan werden in sommige gevallen ook retributies voor de overtreders opgemaakt.

Op basis van de cijfers zijn er twee leemtes: voorkomen en bestraffen. In de eerste plaats een Vlaamse bevoegdheid maar de stad en Verko kunnen ook inzetten op sensibilisering rond het voorkomen van afval: wegwerpverpakking -  hernieuwbare verpakking.(bv: op school) Daarnaast het bestraffen: we merken vooral een stijging van sluikstorten maar ook zwerfvuil is prominent aanwezig. Op deze manier speelt de stad voor poetsdienst van vervuilers die de rekening dan doorschuift naar de belastingbetalers. Daarom pleiten we als sp.a voor een intensere samenwerking tussen de stad en justitie. Om op die manier werk te maken van de effectieve bestraffing en zwerfvuil echt aan te pakken.