Zo’n jaar geleden kwam het voorstel al ter bespreking in de commissie Justitie. Er werden toen hoorzittingen georganiseerd met jeugdrechters, advocaten en magistraten en als suggestie werd gesteld dat de huidige strafwetbepaling inzake ‘belaging’ best beter omschreven wordt zodat ‘pesten’ daar ook onder valt. De omschrijving ‘belaging’ vinden juristen beter dan pesten, omdat dit voldoende ruimte tot interpretatie laat. Tegelijk werd tijdens de hoorzittingen ook voorgesteld om af te stappen van belaging (incl. pesten) als ‘klachtmisdrijf’, zoals in het voorstel staat. Dus het zou ook strafbaar moeten zijn zónder dat er formeel klacht wordt ingediend door het slachtoffer van pestgedrag of stalking. Meryame Kitir en Karin Jiroflée willen hun voorstel zeker in die zin aanpassen. Minister Geens en de meerderheidspartijen willen echter wachten op de geplande volledige herziening van het Strafwetboek. Toch werd de voorbije weken tijd gevonden om alvast ‘voyeurisme’ strafbaar te stellen. Kitir en Jiroflée vinden dat met wachten op ‘het herschrijven van het Strafwetboek’ de vis verdronken wordt. Als we pesten op het werk hebben kunnen regelen in het strafrecht, als we ook voyeurisme hebben kunnen regelen in datzelfde strafwetboek, dan moet dat ook kunnen voor pesten náást de werkvloer.