“De Mechelse politie besliste dat wijkagenten geen vaste contactmomenten meer mogen vastleggen in de Lokale Dienstencentra. OCMW-raadslid Indrani Muyldermans (sp.a) betreurt deze beslissing en wil de wijkagenten opnieuw in de Mechelse Lokale Dienstencentra.”

“Uit een zelfevaluatie van de centra blijkt dat de afwezigheid van de wijkagent als zeer spijtig wordt ervaren door buurtbewoners. Ze geven aan dat er wel degelijk nood is aan een goed uitgebouwd netwerk in de dienstencentra, waarvan de wijkagent een vast onderdeel moet zijn”, aldus Indrani Muyldermans.

De Lokale Dienstencentra voorzien niet alleen diensten, ze houden ook de vinger aan de pols bij wat er leeft in de buurt. Onze stad telt vijf centra: Den Abeel in wijk Tervuursesteenweg, De Schijf in Mechelen Noord, Den Diegem en De Rooster in het centrum van de stad en De Smis in wijk Arsenaal langs Leuvensesteenweg. “De centra nemen een belangrijke rol op in de wijken. Ze zijn voor velen de spil van de buurt”, zegt Indrani Muyldermans. Ze organiseren activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten, activiteiten, er worden maaltijden geserveerd, men kan bij zorgcoaches terecht met specifieke zorgvragen, vragen over hun administratie of andere vormen van dienstverlening.

“Naast een preventieve zorgfunctie en ontmoetingsplek spelen de dienstencentra een cruciale rol in signaaldetectie”, aldus Indrani Muyldermans. “Ook de wijkagenten hebben hierin een belangrijke rol. Niet alleen was de wijkagent in het dienstencentrum een toegankelijk aanspreekpunt voor buurtbewoners, de agenten vingen via deze weg ook heel snel problemen op in de buurt.”

“De gebiedsregisseurs die begin deze legislatuur werden ingevoerd werden ondertussen reeds afgeschaft en werden vervangen door de dienst Preventie van de stad Mechelen. Nu is ook de wijkagent niet meer op vaste momenten fysiek aanwezig in het dienstencentrum. Dit is een jammerlijke evolutie”, aldus Indrani Muyldermans, OCMW-raadslid. “Een sterk aanbod van diensten, activiteiten en hulpverlening is van groot belang voor een goede werking van de Mechelse lokale dienstencentra.”