“Wij zijn niet gelukkig met de treinstaking, de zoveelste in een lange rij. Wij willen in geen geval raken aan het stakingsrecht, maar goede dienstverlening aan de reiziger is even belangrijk”, zeggen Karin Temmerman en David Geerts. Via een nieuw wetsvoorstel willen ze in de toekomst deze wilde stakingen vermijden.

“De stakingen bij het spoor zijn problematisch: ze zijn vaak disproportioneel, met een grote impact, veel imagoschade, waarbij het spoorpersoneel lijnrecht tegenover de reizigers staat. Zeker omdat het lang niet altijd duidelijk is wáár precies voor gestaakt wordt en wat de impact voor de reiziger zal zijn”, aldus Temmerman.

“Het is tijd om in te grijpen”, gaat Temmerman verder, “We willen in geen geval raken aan het stakingsrecht, maar het recht op openbaar vervoer mag ook niet vergooid worden.”

“Een minimale dienstverlening is géén oplossing en trouwens een fundamentele inbreuk op het stakingsrecht”, vervolgt Temmerman. “Als alternatief dienen we een wetsvoorstel in dat stakingen enkel toelaat na een voorafgaande, verplichte overlegprocedure. Die procedure wordt afdwingbaar gemaakt. Wie niet komt werken, zonder dat de procedure gerespecteerd werd, is onwettig afwezig met alle gevolgen vandien.”

“Op die manier staat het vast dat de vakbondsleiding op de hoogte is en de actie ondersteunt, kunnen bovendien alle vormen van overleg uitgeput worden om de staking te vermijden. En heeft de NMBS de kans om, als het toch nog tot een staking komt, de reiziger optimaal te informeren”, besluit Geerts.