Het is september. De kinderen van Ronse zijn allemaal opnieuw aan hun schoolbanken. De leerkrachten geven er elke dag weer het beste van zichzelf omdat elke leerling zou kunnen groeien. Scholen staan voor grote uitdagingen. Sp.a pleit ervoor dat de stad de middelen voorziet om ze waar te maken.

 

De verwachtingen die wij hebben voor onze scholen zijn hooggespannen en terecht want de kwaliteit van ons onderwijs bepaalt in de belangrijke mate de toekomst van onze kinderen. Dit is des te meer het geval in een stad als Ronse met proportioneel gezien meer jongeren dan in andere steden en meer dan één kind op vijf dat geboren wordt in een kansarm gezin. Tegelijk trokken experts nog deze week aan de alarmbel: het onderwijs vervult steeds minder zijn rol als sociale lift.

Omdat onderwijs zo cruciaal is voor de ontwikkeling van onze kinderen, willen wij onze scholen voorzien van de nodige omkadering. In ons ogen moeten we als stad samen met de scholen de ambitie formuleren om het sterkste onderwijs van de Vlaamse Ardennen aan te bieden. In plaats van leerlingen te zien vertrekken naar Anvaing of Maarkedal, willen we leerlingen vanuit de ons omringende steden en gemeenten aantrekken.

En ja dat mag geld kosten. De investeringen die wij voorstellen zijn wezenlijk, maar vormen slechts 0,6% van de totale uitgaven van de stad. Een straat minder vernieuwen geeft ons al voldoende ruimte om deze uitgave enkele jaren te betalen. Daarbij kan de stad op lange termijn de vruchten plukken van deze investering. De kinderen van vandaag zijn immers de arbeiders, ouders en ondernemers van morgen.

Concreet stelt sp.a voor om een stedelijk groeifonds op te richten aan ratio van 50 euro per schoolgaande leerling (actueel komt dit 203.100 euro) waarop scholen beroep kunnen doen voor de realisatie van bijkomende projecten die leerlingen extra stimuleren en/of die het sociaal weefsel tussen de leerlingen versterken. Daarbij hebben we een bijzondere aandacht voor zij die een extra duwtje nodig hebben. We stellen voor om de onafhankelijke experten van het onderwijsopbouwwerk aan te duiden voor het beoordelen, opvolgen en evalueren van de projecten.


Op de gemeenteraad bleek jammer genoeg dat het bestuur ons niet in deze redenering volgt. Volgens de meerderheid wordt er nu reeds voldoende middelen voor onderwijs voorzien. Een snelle blik op de budgetten en een gesprek met de scholen, leert immers dat de noden groot zijn en de beschikbare middelen beperkt. Politiek gaat over keuzes maken. Dit bestuur verkiest straten boven scholen en richt zich meer op het aantrekken van tweeverdienersgezinnen in plaats van ze hier lokaal te ontwikkelen.

Dat is niet onze keuze. Sp.a zal dan ook blijven aandringen op een sterkere ondersteuning van het lokaal onderwijs.