In 2017 organiseerde sp.a Ingelmunster een grote bevraging. Onder de noemer 'Het ei van Ingelmunster' trokken we van deur tot deur met de vraag: "Wat is het eerste dat u zou doen als u het voor het zeggen had in Ingelmunster?" De inwoners waren duidelijk blij dat ze hun ei bij ons kwijt konden. We kregen maar liefst 847 opmerkingen binnen. Waar we konden, hielpen we onmiddellijk. Voor de grotere uitdagingen werken we plannen uit die we in oktober aan de kiezer voorleggen. 

Als we alle 847 opmerkingen sorteren op thema, krijgen we een mooi overzicht van waar de Ingelmunsternaar het meest van wakker ligt. Op de derde plaats zijn dat 'openbare werken'. Vaak zijn dit heel concrete problemen zoals een losliggende tegel of een vervuilde gracht. Deze werken hebben we onmiddellijk doorgegeven aan de technische dienst van de gemeente. Om hier in de toekomst nog sneller op in te spelen, ontwikkelt de gemeente momenteel een online meldpunt. Zo kan iedereen heel snel een probleem melden via zijn computer, tablet of smartphone. 

Op de tweede plaats komt 'Natuur en milieu'. Heel wat Ingelmunsternaren zijn bezorgd om onze natuur. Dit thema gaan we verder uitwerken op een inspiratieavond op 21 maart. Alle info lees je hier

Op de eerste plaats komt het verkeer. Bijna 40% van de opmerkingen ging over het verkeer. Ook hier is dus nog heel wat werk aan de winkel. Het merendeel van de opmerkingen had ook te maken met fietsen. Daarom organiseert Dries Couckuyt op zaterdag 7 april een fietstocht. Samen met alle geïnteresseerde inwoners en een fietsdeskundige wil hij nagaan welke concrete maatregelen het gemeentebestuur kan nemen voor een fietsvriendelijker Ingelmunster. Alle info lees je hier