Na een faillissement of stopzetting opnieuw een bedrijf opstarten, is allesbehalve evident in Vlaanderen. Nochtans hebben we er alle belang bij om eerlijke gefailleerden die opnieuw een bedrijf willen opstarten een tweede kans te gunnen. Vlaams parlementslid Güler Turan diende daarom een conceptnota en een resolutie in. In navolging van onze initiatieven, komen nu ook de meerderheidspartijen met een resolutie. En zo staat een herkansingsbeleid voor ondernemers eindelijk op de agenda van de Vlaamse regering.

Het blijvende, maar vaak onterechte wantrouwen tegenover gefailleerden, het stigma dat op faling rust en te lange procedures voor schuldkwijtschelding werpen een drempel van formaat op op voor aspirant-herstarters. Het wegwerken van deze drempels in combinatie met het aanbieden van begeleiding op maat, kan onze economie een stevige boost geven.

Want herstarters zijn succesvollere ondernemers dan starters. Ze zijn immers ervaringsdeskundigen die weten wat de mogelijke valkuilen zijn en hoe ze die kunnen vermijden. Onderzoek toont aan dat herstarters beter voorbereid zijn, meer openstaan voor extern advies en sneller problemen herkennen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat herstarters een hogere omzet draaien, sneller groeien en een grotere overlevingskans hebben dan starters.

Achter het drama van een faillissement schuilt dus ook een opportuniteit. Een grote opportuniteit, want het aantal faillissementen is sinds het begin van de economische crisis fors toegenomen en is nog steeds alarmerend hoog. In Vlaanderen gingen er in 2006 ‘slechts’ 3.893 bedrijven over de kop, in 2013 waren dat er al 5.742.

In navolging van de initiatieven van sp.a, diende de meerderheidspartijen nu ook een resolutie in die de Vlaamse regering er toe moet bewegen een herkansing voor gefaalde ondernemers te bevorderen. In de beleidsdocumenten van de regering wordt met geen woord gerept over een tweedekansbeleid voor ondernemers. “Ik ben blij dat deze problematiek dankzij onze inspanningen toch op de agenda van de Vlaamse regering is gezet”, zegt Turan, “maar het kan ambitieuzer, zeker wat betreft preventie.”

“Ik pleit al lang voor een versterkt preventief bedrijfsbeleid dat meer ondernemers in moeilijkheden in een vroeger stadium van continuïteitsdreiging bereikt. Zij hebben onze steun meer dan ooit nodig. De minister heeft mij beloofd dat hij ‘rond de zomer’ met een nieuwe aanpak zou komen. Mijn geduld geraakt stilaan op”, aldus Güler Turan.

U kan de bespreking van de resoluties hier herbekijken.