Onlangs kreeg Schepen van Milieu Ulrike Vanhessche, de volkstuinen als bijkomende bevoegdheid. Ze neemt deze bevoegdheid ter harte en hoopt toch nog een aantal zaken voor te bereiden dit jaar, om hopelijk volgend jaar te kunnen van start gaan met de 1ste volkstuintjes. Zij kreeg tips en samenwerking van de sp.a kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen Noël Alleyn uit Oudenburg, Pascal Garmyn uit Roksem en Eline Vandekerckhove uit Ettelgem. De verdere concretisering van het project volkstuintjes wordt eveneens één van de programmapunten van sp.a Oudenburg.

Ondertussen heeft Schepen Vanhessche reeds samengezeten met de bevoegde stadsdiensten voor een gestructureerde aanpak van het project. Zo werd in het najaar 2017 op de Hoge Dijken op het grondgebied van Ettelgem een verkennend onderzoek uitgevoerd langs het Ettelgheempad, waar nu reeds een eerste proefveld aangelegd en ingezaaid is. Dit jaar worden o.a. bodemmonsters genomen op het terrein om de vruchtbaarheid van de bodem te testen, onderzoekt men hoe men het terrein kan bewateren en wordt er in het stadsmagazine en op de website van stad Oudenburg gepeild naar de interesse van de bevolking… Daarnaast wordt er door de Schepen en de stadsdiensten een bezoek gebracht aan de volkstuintjes in Gistel en zal er geluisterd worden naar de ervaring van vzw Tuinhier. Tenslotte zal een reglement en een plan om volkstuintjes te kunnen toewijzen,  worden opgesteld.