Het college van burgemeester en schepenen van Zwevegem besliste op maandag 4 juli dat de private partner voor het toekomstig zwembad Sportpunt S&R NV Kortrijk word.

Concreet betekent dit dat Zwevegem en Kortrijk met eenzelfde private partner zullen samenwerken voor de toekomstige zwembaden op Sportpunt Zwevegem en op Kortrijk weide.

Begin juli 2014 besliste de gemeenteraad van Kortrijk om werk te maken van een nieuw zwembad via gunningsprocedure van de concurrentiedialoog. Intussen was ook duidelijk dat het zwembad van Zwevegem niet meer voldeed aan de nieuwe VLAREN norm en er zwaar moest geïnvesteerd worden in de filterinstallatie om opnieuw de norm te halen, ook wetende dat het zwembadgebouw, dat reeds dateert uit de midden jaren zeventig,  een grondige opknapbuurt nodig had.

Zwevegem ging ook op zoek naar een oplossing met partnerschap waarmee bij voorkeur een zwembad op Zwevegems grondgebied kon behouden worden. Zwevegem en Kortrijk besloten de krachten te bundelen en de beide opdrachten samen te voegen. Dit vanuit de overtuiging dat zwembaden een regionale rol vervullen en dat het beter is om samen te bouwen in plaats van naast elkaar te werken. Deze samenwerking werd beloond door Vlaams minister van Sport Muyters met een eenmalige investeringsinjectie van anderhalf miljoen euro. Deze had als doel een flexibele procedure aan te bieden die het mogelijk maakt bij complexe projecten in overleg te treden met de verschillende spelers op de markt om zo in dialoog de finale samenwerking te bepalen en pas daarna de spelers een offerte te laten indienen.

In september 2014 waren er drie kandidaten om in deze procedure mee te stappen: S&R, Pellikaan Optisport en Groep Sportoase. Na het afsluiten van de dialoogfase werden in de beide gemeenteraden in oktober 2015 de private partners uitgenodigd een offerte in te dienen. Dit deden uiteindelijk Sportoase en S&R.

In april 2016 beslisten het Zwevegemse en Kortrijkse schepencollege om met S&R verder te onderhandelen. Nu zijn Kortrijk en Zwevegem tot een akkoord gekomen met S&R.           

Het is de start van een 30-jarig partnerschap.

S&R Group, een betrouwbare partner met heel wat ervaring. De S&R Group is daarbij niet aan zijn proefstuk toe. In 2003 openden de oprichters van S&R Group het eerste zwembad in Vlaanderen binnen een publiek-private samenwerking. Sindsdien is de groep gegroeid tot een solide PPS-partner met gelijke bouw- en exploitatiepartners bij elk project. De zwemparadijzen worden telkens opgebouwd met aandacht voor zowel het sportieve als het recreatieve luik, in erg nauwe samenwerking met de publieke partners. Na zwemcomplexen in Overpelt/Neerpelt, Lier, Gent, Mons, Beveren en Brugge, is S&R Group klaar voor deze nieuwe uitdaging, een project dat moet uitgroeien tot het paradepaardje van de groep.

Het Zwevegemse zwembad, een modern zwemcomplex in het sportieve hart van Zwevegem. Onder meer op sportief vlak zal het Zwevegemse zwembad complementair zijn aan het Kortrijkse zwembad. Zo heeft het met drie meter een grotere diepte dan het Kortrijkse zwembad, waardoor de mogelijkheden voor sporten zoals duiken, synchroonzwemmen en onderwaterhockey bestendigd worden. Het nieuwe zwembad in Zwevegem zal zich optimaal integreren in de Sportpuntsite op de voormalige hoeve Clarysse. Vanop het groene voorplein krijgen bezoekers zicht op het zwembad, een compact volume met strakke geometrische vormen die aansluiten bij de andere gebouwen in het sportpark. Dankzij de grote glaspartijen, krijgen zwemmers zicht op de groene omgevingen en de rest van de sportsite. Vanuit de recreatiebaden en de horeca kunnen bezoekers vanaf het middaguur volop genieten van de zon. Daarnaast komen er een spinningzaal en een fitness bij het zwembad, met topmateriaal, tal van groepslessen en waarbij een combinatieticket fitness/zwemmen mogelijk is.

Het 25 op 25 meter bad biedt met een warme lagune, een kinderwereld en een sauna een gezellig aanbod, dat op elk moment van de dag geopend is.

Het huidige zwembad Sportpunt 2 in Zwevegem wordt na het openen van het nieuwe bad omgebouwd tot een nieuwe sporthal, met een ruime danszaal. Het bestaande gebouw wordt energetisch en bouwtechnisch nagekeken en verschillende aanpassingen zijn ingepland. De bestaande sporthal blijft behouden. De huidige werking van de sportclubs en scholen blijft bestendigd.

Zo zal het geheel van een modern zwemcomplex en een state-of-the-art sporthal, Zwevegem voorzien van een prachtige sportinfrastructuur in het hart van de gemeente.

Elke dag open, 7 op 7, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.                          

Zwevegem wil een kwaliteitsvol aanbieden voor scholen en clubs met een continu aanbod aan zwemwater voor het publiek. Met de hele familie kan je urenlang genieten in het nieuwe zwemparadijs. Dankzij het drenkelingendetectiesysteem is ook nog een extra veiligheid ingebouwd in de sportbaden.

Baantjeszwemmen is steeds voor iedereen mogelijk in beide zwemcomplexen en voor een recreatief aanbod kan je van ’s ochtends tot ‘s avonds terecht in het zwemcomplex in Zwevegem. Bovendien kunnen inwoners van Kortrijk en Zwevegem in beide complexen aan een voordeeltarief komen zwemmen.

Duurzame zwemcomplexen

Dankzij een doorgedreven focus op duurzaamheid wordt in de zwemcomplexen in Kortrijk en Zwevegem een ruim aanbod met een lange levensduur gecombineerd met een laag energieverbruik. De duurzaamheid vertaalt zich naast het aanbod ook naar de keuze van de materialen en de energievriendelijkheid.

Beide complexen zijn luchtdicht en compact om het energieverlies te minimaliseren. Voor zowel de verwarming, luchtbehandeling als de waterbehandeling worden de nieuwste technologieën gebruikt.

  • Timing opening

S&R Zwevegem: Zomervakantie 2018

Verbouwing Sportpunt 2 Zwevegem: Voorjaar 2019

  • Enkele cijfers nieuw bad Zwevegem

Totale wateropppervlakte: 761 m²

Sportwater: 625 m²

Wedstrijdbad 25 x 25 = 625 m²

Recreatiewater: 91 m²

Warme lagune: 40 m²

Peuter/kleuter/kinderwereld: 51 m²