Het Europees parlement en de lidstaten hebben een akkoord gesloten over over het zogenaamde Single Resolution Mechanism (SRM). “Dat zal het spaargeld van alle Europeanen beschermen tegen foute beslissingen van de banken”, zegt Europees parlementslid Saïd El Khadraoui, “Het zal ook vermijden dat er bij problemen paniek ontstaat op de markten. Van bij de start van het SRM moet ook geen enkele burger meer bevreesd zijn dat banken moeten gered worden met zijn of haar geld.”

Het SRM is één van de maatregelen die Europa heeft genomen in de nasleep van de bankencrisis. Uiteindelijk moet er een Bankenunie komen, zeg maar een Europees overkoepelend bankenbeleid, waarbij het toezicht toevertrouwd wordt aan de Europese Centrale Bank . “Er werd nu afgesproken dat de Europese Centrale bank of het dagelijks bestuur van het SRM, na consultatie van de Europese Centrale Bank, samen met de Europese Commissie zullen bepalen of een bank in faling moet gaan. Wanneer lidstaten het niet eens zijn met dergelijke beslissing, hebben ze slechts héél weinig tijd om hiertegen verzet aan te tekenen, en moet dit gemotiveerd zijn vanuit het algemeen belang. Voor ons was het uitermate belangrijk dat die beslissingen op een Europees niveau worden genomen, en niet op lidstaatniveau waar men zou kunnen aarzelen zodat de problemen groter worden.”

Het SRM wordt gedragen door een fonds dat over de nodige middelen zal beschikken om de kosten van falende banken op te vangen. Het geld van dat fonds komt van de banken.

“De crisis heeft aangetoond dat we nood hebben aan efficiënte structuren die snel kunnen optreden in noodgevallen,” zegt Saïd El Khadraoui. “Het akkoord over het SRM brengt ons alweer een stap dichter bij de Europese Bankenunie.”