sp.a wil het bevallingsverlof opgetrokken zien van twaalf naar twintig weken voor de moeder en van tien dagen naar een maand voor de partner. 'Op termijn moeten we komen tot een jaar ouderschapsverlof voor allebei, op te nemen volgens de wens van de ouders', zei voorzitter Caroline Gennez op de sp.a-familiedag.

De socialisten werpen zich op als dé progressieve gezinspartij bij uitstek. Hoe dat gezin is samengesteld maakt niet uit. 'De politiek heeft zich daar niet mee te moeien', zei Caroline Gennez. De allereerste familiedag in de geschiedenis van de partij was meteen een schot in de roos. 3.500 partijleden zakten af naar dierenpark Planckendael. 'Het is van 1985 geleden dat zoveel mensen zich hebben ingeschreven voor een bijeenkomst van onze partij', zei Gennez. 'Er zijn ook veel nieuwe gezichten geweest, heel andere aanwezigen dan op de traditionele congressen.' De gezinsdag was meteen een kapstok om een aantal eisen en principes naar voren te schuiven. Zo eist sp.a voor elk kind eenzelfde bedrag aan kinderbijslag. '150 euro, ongeacht of het nu het eerste of het zesde kind is in het gezin', aldus Gennez. Kinderopvang moet voor de socialisten gelinkt worden aan het inkomen, ook in privéopvangdiensten. Het kan voor de sp.a niet dat ouders tot 25 euro per dag betalen voor de kinderopvang. 'Er moeten ook voldoende plaatsen zijn', zegt Gennez. 'We steunen het voorstel van Frank Vandenbroucke en Kathleen Van Brempt om het aantal plaatsen aanzienlijk op te trekken.' En dan is er nog het inkomensverlies voor een samenwonende gehandicapte. 'Het kan niet dat iemand met een handicap die ervoor kiest om te gaan samenwonen met iemand die werkt, zijn uitkering verliest.