Op de laatste gemeenteraad van 2016 besloot de fractie SP.A/Groen de begroting voor 2017 niet goed te keuren. "De keuzes die gemaakt werden in het meerjarenplan komen niet steeds overeen met de prioriteiten van SP.A/Groen", aldus fractieleider Paul Dieryckx. Verder blijft het een doorn in het oog dat de meerderheid er nog steeds niet in slaagt om een correcte boekhouding en financieel beleid te verkrijgen van de kerkfabrieken, een punt dat Paul Dieryckx dit jaar op de agenda zette. De meerderheid beloofde beterschap maar in 2017 gaat er nog steeds meer dan € 200.000 naar de kerkfabrieken en er zijn geen plannen voor structurele besparingen door de herbestemming. 

Verder waarschuwde Paul Dieryckx voor de financiële positie van de stad Torhout. Er werden door het schepencollege heel wat leningen vervroegd terugbetaald. Er werden de voorbije jaren ook geen nieuwe leningen aangegaan om nieuwe projecten te betalen. Daarvoor werd geld 'uit kas' gebruikt, zogenaamde overschotten. Op korte termijn is dat interessant: je krijgt tijdelijk meer ademruimte omdat je minder kosten van leningen moet afbetalen. Maar dat kan je niet jarenlang aanhouden want op een bepaald moment is de kas leeg, het overschot op. Als je dan weer moet gaan lenen voor elk project (klein en groot) en je niet aanzienlijk meer inkomsten hebt dan uitgaven, dan kom je met alle bijkomende afbetalingen al snel in ademnood. De huidige positieve cijfers mogen geen mistgordijn vormen. Ook na de stadskernvernieuwing (die ongetwijfeld enkele miljoenen euro's zal kosten) zullen er de komende tien jaar ongetwijfeld nog belangrijke investeringen noodzakelijk zijn opdat Torhout een mooie, levendige stad zou blijven, een ruimte waar het aangenaam wonen, ontspannen en werken is.