Een greep uit de opmerkingen van fractieleider Paul Dieryckx in de gemeenteraad bij het jaarverslag 2016 en de jaarrekening.

- felicitaties aan de auteur dat de kwaliteit van het verslag steeds toeneemt. Een evidentie waar de fractie reeds lang op aandringt en waar de laatste jaren een duidelijk positieve evolutie is in te zien.

- voor nog meer evenementen hadden wij wel nog meer cijfers gezien over deelnemers, bezoekersaantallen, ... en een vergelijking met de kostprijs. 

- die cijfers zouden we ook graag hebben wat de bezoekers en deelnemers betreft binnen Toerisme, Sport en de Bibliotheek. Deze ontbreken ook voor de Kinderboerderij en de Kinderopvang.

- ook binnen Jeugd ontbreekt een evolutie omtrent subsidiëring en deelname aan de speelpleinwerking. Dit laatste lijkt ons wel belangrijk om te zien of de sterke tariefverhoging daar heeft gespeeld.

- de investeringen in het beheersen van de wateroverlastproblematiek blijven beperkt.

- veel kosten blijven onder 'overige' vermeld staan. In het exploitatiebudget van de liquiditeitenrekening staat bvb. 9,6 miljoen euro op het lijntje 'overige'.

- sp.a/groen pleit voor verdere spaarzaamheid en het sterk bewaken van de evolutie van de schulden en autofinancieringsmarge zodat er voldoende 'zuurstof' kan zijn om een doorgedreven stadskernvernieuwing te kunnen realiseren. Hier en daar 'een lapje leggen' zal van Torhout geen 'levende' stad maken.

- de betoelaging van 273.000 voor de kerkfabrieken blijft onverantwoord hoog. Schepen Cuvelier liet weten dat de kerkfabrieken een besparing van 10% op het budget gevraagd is. Dit blijft echter te weinig en geen zekerheid volgens onze fractie.