In de gemeenteraad van april kwam onze fractieleider Paul Dieryckx tussen omtrent de kostprijs van de heraanleg van de parking aan het zwembad.

Een kostprijs van 260.000€ (+ 10 mio BEF) en een aanzienlijk aantal werkuren door de technische dienst is totaal onverantwoord. 

Volgens Paul kan men de noodzakelijk verbeteringen en integratie van meer groen ook uitvoeren zonder een volledige asfaltering van deze parking en de resterende 150.000 à 200.000€ beter opzij zetten voor meer nuttige (bvb stadskernvernieuwing) en/of besparende dossiers (bvb energiedossier eigen patrimonium). 

De fractie SP.a/Groen stemde dan ook tegen op dit agendapunt.