Naar aanleiding van de afschaffing van kermismaandag als sluitingsdag van het stadskantoor (zo wil men de dienstverlening naar de bevolking toe te verbeteren) stelde fractieleider Dieryckx de vraag omtrent het feit dat de bibliotheek tijdens de kermisperiode een ganse week gesloten is. SP.a stelde ook andere collectieve sluitingen van de dienstverlening in vraag. Liever ziet zij dat de dienstverlening naar de bevolking toe waar mogelijk en nuttig uitgebreid wordt. Het personeel kan dan vrij haar verlofdagen kiezen. Schepen Denolf zei niet zeker te zijn dat het mogelijk zou zijn dit collectieve verlof af te schaffen. Het moet mogelijk blijven voor iedereen om alle verlofdagen op te nemen. Iets waar we als SP.a uiteraard achter staan. Maar ze beloofde te bekijken of het mogelijk is dat personeelsleden vrijer hun verlof kunnen kiezen en de bibliotheek meer geopend is. 

Meer info: contacteer Paul Dieryckx, fractieleider SP.a/Groen gemeenteraad Torhout