De fiscale en financiële situatie van superrijken is in veel gevallen heel complex en bijna altijd veel complexer dan bij andere belastingplichtigen. “Zo is de kans op agressieve belastingontwijking er veel groter, zegt Peter Vanvelthoven. “Daarom zou het goed zijn als er een speciale cel bij de fiscus komt die zich specialiseert in controles van dergelijke gevallen. Zo’n cel kan voldoende weerwerk bieden aan de fiscale adviseurs van de superrijken.” Vanvelthoven wijst erop dat ook de betrokkenen kunnen gebaat zijn bij zo’n cel.

"In complexe gevallen wordt al te snel de Bijzondere Belastinginspectie ingezet. Ook in gevallen waar het onwaarschijnlijk is dat er fraude in het spel is. De confrontatie met de BBI en de weerslag daarvan in de pers geeft een moeilijk uitwisbare zweem van verdachtmaking van ernstige fraude. Die situatie kan vermeden worden wanneer de BBI zich uitsluitend op grote fraude kan richten terwijl fiscale controles van complexe situaties bij superrijken ook door een gespecialiseerde cel kunnen gebeuren."