De Vlaamse Vereniging van Studenten werd gepasseerd bij de beleidsbeslissingen rond hoger onderwijs in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. “Nochtans zal wat op ons afkomt iedereen raken”, zegt VVS-voorzitter Bram Roelant. “We voelen de besparingen vandaag al: er zijn te weinig proffen en assistenten, en het inschrijvingsgeld is nu al te hoog. Verder besparen in onderwijs zal zich op lange termijn als kost vertalen.”

De nieuwe Vlaamse regering becijferde dat een verhoging van het inschrijvingsgeld met 700 euro tot een daling van ‘slechts 1 procent’ van het aantal studenten zou leiden. Maar voor de VVS komt die 1 procent overeen met maar liefst 2.000 studenten die de toegang tot hoger onderwijs ontzegd wordt.

sp.a sluit zich aan bij de zorgen van de studenten en stapte mee tijdens de betoging. “De Vlaamse regering snoeit 100 miljoen euro per jaar in hoger onderwijs. Daardoor dreigt het inschrijvingsgeld te stijgen met 400 euro, kunnen minder mensen gaan studeren en daalt de kwaliteit van het onderwijs voor de toekomstige generatie. Dat is onaanvaardbaar. Besparen op de kwaliteit van en de toegang tot onderwijs is altijd een foute keuze. Universiteiten en hogescholen hebben geen andere keuze dan het inschrijvingsgeld drastisch op te trekken én te knippen op hun werking. Zo evolueren we naar een tweestromenland: één land voor zij die het geld en de facturen zonder probleem kunnen ophoesten en een ander voor wie diezelfde facturen onoverkomelijk zijn.”