Mich De Winter is opgetogen over de plannen op het Phillipsplein. In 2012 werden uit veiligheidsredenen de speeltoestellen van speelterrein Philipsplein verwijderd. De speeltoestellen vertoonden ernstige houtrot. De stad besliste om de uitvoering (opmaak bestek en uitvoeringsplannen) van de heraanleg van het speelterrein, uit te besteden aan architectenbureau Suède 36. 

“Er werd een ruim inspraaktraject doorlopen met buurtkinderen en –jongeren en met de volwassenen uit de buurt. Ook de kinderen van SKLO werden bevraagd. Al deze momenten leverden input voor het uiteindelijke plan.” besluit Mich.