Opvallend is dat het aantal daalde nadat Kortrijk ervoor koos om brugfiguren in te zetten in het basisonderwijs.

Kinderen die meer dan 30 halve dagen spijbelen, krijgen in de statistieken het etiket ‘problematisch afwezig’ (PA). In het schooljaar 2015-2016 waren er slechts 15 leerlingen in het Kortrijkse lager onderwijs die problematisch afwezig waren. Dat betekent een daling met 56% ten opzichte van het schooljaar 2014-2015, toen er nog 34 leerlingen een problematische afwezigheid vertoonden. Daarmee gaat Kortrijk in tegen de Vlaamse trend, waar een stijging van 17,4 % op te tekenen viel.

In 2015 werden brugfiguren ingezet in 8 Kortrijkse scholen met het hoogste aantal kwetsbare leerlingen. De resultaten waren al snel duidelijk, vanuit de scholen kwamen positieve signalen over onbetaalde schoolfacturen die werden opgelost, betere communicatie met en participatie van de ouders, en merkbare verbetering in kleuterparticipatie en de vermindering van spijbelgedrag. Door het succes kreeg het stadsbestuur ook vragen van andere scholen. Via mobiele brugfiguren worden nu alle lagere scholen bediend. Vanaf september '17 zullen in totaal 8 brugfiguren actief zijn in het lager onderwijs. Inmiddels ging ook een
brugfiguur voor de kinderopvang aan de slag, drie personen werken als brugfiguur diversiteit voor nieuwe Kortrijkzanen.

Na 2 jaar werden niet minder dan 1.358 kinderen bereikt. Het aantal kwetsbare leerlingen op basis van de SES-criteria (Sociaal-Economische Status) in alle Kortrijkse scholen bedroeg in het schooljaar 2013-2014 3.271 kinderen. De brugfiguren bereikten dus reeds 41.5%.

Meer info: Philippe De Coene, Voorzitter OCMW en schepen van flankerend onderwijs, 0477 45 32 32