sp.a Maasmechelen zal met twee jonge en frisse gezichten als uithangbord naar de kiezer trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat besliste de algemene vergadering van de partij recent. Daan Deckers (29), ingenieur van opleiding en huidig OCMW-raadslid, werd aangeduid als lijsttrekker. Samen met federaal en gemeentelijk fractieleider Meryame Kitir (35) symboliseert dit duo de frisse wind die er waait binnen sp.a Maasmechelen.

De keuze voor Daan Deckers en Meryame Kitir ligt helemaal in de lijn van de vernieuwing die de partij ook nationaal doorvoert: nieuwe mensen en frisse gezichten krijgen op meerdere plaatsen een belangrijke verantwoordelijkheid.  Meryame Kitir: “Ik ben blij dat we ook in Maasmechelen die lijn doortrekken en steun Daan daarom voluit in het lijsttrekkerschap.” 

Meryame Kitir: “Maasmechelen staat vandaag stil en dat gaat ten koste van de inwoners.  Bovendien kregen we de laatste jaren een slecht imago toegemeten terwijl Maasmechelen enorm veel troeven heeft. We missen degelijk en inspirerend leiderschap. Hier willen wij verandering in brengen en er zijn kansen genoeg: kijk maar naar het verhaal van de “Nieuwe Bunders”. Dit zou een project kunnen zijn dat ondernemers, werknemers of werkzoekenden verbindt met een win-win-situatie als gevolg. 12,9% van de mensen in Maasmechelen zijn werkloos, dit ten opzichte van 7,7% gemiddeld in Vlaanderen. Hier moet onze gemeente dringend op inzetten. De legislatuur van de huidige coalitie is reeds halfweg terwijl ook de Oude Bunders nog steeds niet opgevuld is. De meerderheid kondigt wel aan er werk van te maken maar we wachten nog steeds op concrete initiatieven die oplossingen bieden."

Daan Deckers: “De meerderheid maakt de foute keuze om enkel te focussen op drastische besparingen en daartegenover geen enkele investering te plaatsen waaruit een langetermijnvisie blijkt. Als socialisten pleiten wij voor een combinatie van de twee: realiseer een schuldafbouw, maar combineer dit met slimme investeringen waar je als gemeente ook een grote return on investment van krijgt. Bekijk bijvoorbeeld het dossier rond het Zorgbos: een privé-investeerder wil een zorgcampus oprichten in Maasmechelen, het enige wat de gemeente moet bekostigen zijn beperkte omgevingswerken. Return on investment: extra werkgelegenheid, meer rusthuisbedden die Maasmechelen dichter bij het programmatiecijfer brengen én extra inkomsten via personenbelasting en onroerende voorheffing. Toch blijft men talmen in dit dossier omdat men deze investering niet wil doen. Dat is voor ons onbegrijpelijk. Maasmechelen heeft nood aan de juiste keuze, de keuze van een realistisch en evenwichtig financieel beleid dat zorgt voor groei in al zijn facetten. Daar staat sp.a Maasmechelen voor.”

Dit moeten we vooral samen doen, samen met de Maasmechelaar. Meryame Kitir zal haar rol vanuit de gemeenteraad en het federaal parlement verder blijven spelen terwijl Daan Deckers dit vanuit de OCMW-raad zal blijven doen. Op die manier vullen we elkaar aan en bieden we de garantie op een dynamische toekomst voor Maasmechelen.