Vanaf dinsdag 6 juni is de Spoordijk helemaal klaar. De nieuwe straat langs de sporen zal de Martelarenlaan vervangen als route voor het doorgaand verkeer tussen de Tiense- en Diestsesteenweg en als toegangsweg voor Parking Station.

“Het doorgaand verkeer zal veel vlotter verlopen. En zo kunnen we van de Martelarenlaan een comfortabele, veilige fietsstraat maken voor voetgangers en fietsers, waar enkel nog lokaal autoverkeer mag komen”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. Tussen de nieuwe Spoordijk en de Martelarenlaan komt Park Belle Vue. “Dat park wordt een langgerekte groene buffer voor de buurt. Het is ook samen met hen en de leerlingen van basisschool De Ark dat we het park ontworpen hebben.”

De aanleg van de nieuwe Spoordijk en de aansluiting ervan op de Martelarenlaan en de Koning Albertlaan hebben voor ingrijpende werken en werven gezorgd. Ook ondergronds werden de nutsvoorzieningen vernieuwd. “Het resultaat mag er zijn, de Spoordijk is een aangename nieuwe weg”, zegt Robbeets. “Dat de Martelarenlaan afgelopen maanden autoluwer was, viel ook in de smaak bij de buurtbewoners.”

Volgende stappen

Nu de Spoordijk klaar is, kunnen de werken aan de Martelarenlaan beginnen. In een eerste fase zal de Martelarenlaan tot aan huisnummer 181 aangepakt worden. “We leggen er nieuwe riolering, een nieuwe rijweg en beginnen aan het park”, zegt Robbeets. Ook het eerste bastion ter hoogte van de Pieter Nollekensstraat, een plein in het park, zal aangelegd worden. “Dat wordt een echte ontmoetingsplek, met een speeltuin, zitbanken, een luifel en een toegankelijke verbinding naar de bushalte.”

Tijdens deze werken zal de Martelarenlaan moeilijk toegankelijk zijn voor fietsers. Zij rijden best om via de Coosemansstraat en Klaprozenveld, dat deels voorbehouden wordt voor fietsverkeer. Tegen eind 2017 zou deze fase afgerond moeten zijn. De voetpaden blijven toegankelijk. Doorgaans autoverkeer rijdt sowieso langs de Spoordijk. Lokaal verkeer kan tijdelijk niet door ter hoogte van de Pieter Nollekensstraat. De bussen van De Lijn rijden via de nieuwe Spoordijk.

In de volgende fase komt het tweede deel van de Martelarenlaan aan bod, waar eveneens de riolering vervangen wordt en het tweede luik van het park wordt aangelegd. Ook de aanleg van het tweede bastion, ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan begint dan. “Daar komt een sportplein, waar de buurt kan basketten of volleyballen.” Vermoedelijk zal deze fase tot het zomerbouwverlof van 2018 duren.