Onze gemeente heeft tal van bloeiende sportclubs.  Sommigen boekten de voorbije jaren een forse stijging actieve sporters en dat zorgt voor problemen qua infrastructuur.  Terwijl de bevolking met ongeveer 25% toenam, is de sportinfrastructuur sinds 1989 niet meer uitgebreid.

Korfbalclub Temse, KSV Temse en Krachtbalclub Temse trainen bijvoorbeeld allen op de sportvelden in het centrum van Temse, maar zoeken dringend naar extra ruimten  of betere infrastructuur om te trainen.  Ze zijn al jaren vragende partij voor een kunstgrasveld.  Korfbalclub Temse zou dit terrein kunnen gebruiken tijdens hun outdoorcompetitie, terwijl KSV Temse en Krachtbalclub Temse op hetzelfde veld een deel van hun wintertrainingen zouden kunnen organiseren.

Ook mag er dringend geïnvesteerd worden in indoorinfrastructuur.  We vernemen dat sommige clubs op diverse plaatsen, ook buiten Temse, moeten trainen omdat er te weinig ruimte is in  onze sporthallen.  Trainen op diverse plaatsen zorgt ook voor extra logistiek aangezien ballen, palen en ander materiaal op elke plaats moet voorzien worden.

De volgende weken wordt de begroting 2018 en de daaraan gekoppelde meerjarenbegroting afgewerkt.  We lazen vorige week ook in 'Deze Week' dat de burgemeester droomt van betere sportinfrastructuur.  sp.a Temse wil gerust helpen deze droom voor sportend Temse te realiseren, zodat ze écht meer kunnen beleven.