Sporthal Wolfput in Oostakker werd gebouwd in 1976 en kende tot op vandaag een heel drukke bezetting van vooral scholen en clubs. Door het intensieve gebruik en de verouderde technische installaties was een grondige renovatie noodzakelijk. De renovatie draagt bij aan de energie-efficiëntie en de toegankelijkheid van de sporthal. Resul Tapmaz en Martine De Regge heropenden de sporthal op woensdag 11 oktober 2017. In een tweede fase zal ook de groenzone rond de sporthal worden heraangelegd.

'Gent heeft veel kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. Het onderhoud daarvan is belangrijk en brengt een kost met zich mee: de helft van de investeringen in sportinfrastructuur, zo'n 15 miljoen euro, vloeien deze legislatuur naar renovatie' licht schepen van Sport Resul Tapmaz toe. 'Energie-efficiëntie en toegankelijkheid zijn daarbij belangrijke criteria.'

Binnen
De renovatie van Sporthal Wolfput omvat een volledig nieuwe inkomhal, aangepast sanitair voor personen met een beperking en twee extra openbare douches die gebruikt kunnen worden door wie in de omgeving van de sporthal gaat sporten. Ook de personeelsruimte werd volledig vernieuwd en beschikt nu over kleedkamers en een douche. De technische installaties werden vervangen, inclusief aangepaste sturingen. Dit omvat nieuwe luchtbehandelingsinstallaties, nieuwe verwarmingsketels, LED-verlichting, hergebruik van regenwater voor onder andere de toiletten, het plaatsen van een zonneboiler met zonnecollectoren en de vervanging van de bestaande lift. Deze aanpassingen zorgen voor een forse daling van het energieverbruik.

Buiten
De gevelbekleding is vervangen door geïsoleerde panelen. Ook door deze ingreep daalt het energieverbruik. De parking van de sporthal was in slechte staat, bij regenweer met wateroverlast tot gevolg. De heraanleg van de parking houdt rekening met aangepaste regenwaterafvoer. Bij de heraanleg van de Wolfputstraat werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het afvalwater aan te sluiten op de gescheiden openbare riolering.
Naast de heraanleg van de parking, werd een pad met stapstenen aangelegd van de parking van de sporthal rechtstreeks naar de Reynaertschool om gedeeld gebruik mogelijk te maken. Een 20-tal parkeerplaatsen zullen tijdens de schooluren gebruikt worden door het personeel van de Reynaertschool.

Toekomstplannen groenzone
'In een tweede fase zal de groenzone rond de Sporthal Wolfput heraangelegd worden' zegt Resul Tapmaz. 'Er komen 4 speeltoestellen in hout, zitbanken, een picknicktafel, een polyvalent terrein van 28 op 26 meter met boarding, outdoor fitnesstoestellen en 3 freerunning parcours.' In het najaar van 2017 stelt Farys een ontwerper aan, oplevering is voorzien in de zomer van 2018.